Sevang Maskinfabrik ApS

Sevang Maskinfabrik startede i 1975 på Mariendalsvej på Frederiksberg. Efter 2 år blev lokalerne for trange og virksomheden flyttede til større lokaler på Nyelandsvej, Frederiksberg. Der gik yderligere 2 år og virksomheden udvidede og lokalerne blev for små og herefter flyttede den til Herstedøstervej i Glostrup.

I 1990 ekspanderede virksomheden igen og måtte finde større lokaler. Denne gang faldt valget på Dalager i Brøndby hvor smedeafdelingen stadig ligger den dag idag.

I 1997 købte 3 medarbejdere anparter i maskinfabrikken og blev boende på Hestedøstervej 17-19 i Glostrup med selskabets nye navn Sevang Maskinfabrik ApS.
 
Efter udtrædelse og tragiske dødsfald, overtog smedemesterens enke og John Harring Jørgensen, Sevang Maskinfabrik ApS i 2008.
 
Efter flere års positiv drift og yderst tilfredsstillende ledelse, overdragede enken sine anparter til John Harring Jørgensen og Sevang Maskinfabrik ApS ejes nu af John Harring Holding ApS og ledes til daglig af John og Kenneth som værkfører.
 
Sevang Maskinfabrik er en spåntagende virksomhed. Vi borer, drejer og fræser i stort set alle materialer.

Kontakt

 
 
Sevang Maskinfabrik ApS | Herstedøstevej 19, 2600 Glostrup - Damnark | Tlf.: +45 43963756 | sevang@sevangmaskinfabrik.dk